Friday, August 6, 2010

Secangkir Hidup: Pendustaan Syiah di Dalam Sejarah Islam

Secangkir Hidup: Pendustaan Syiah di Dalam Sejarah Islam: "Oleh : Dr. Muhammad AmahzunPENGENALANUlamak ilmu jarh wa ta’dil (penilaian keadilan perawi hadith) telah bersetuju secara keseluruhannya bah..."

No comments: